5-3-9 Kamiochiai,saitama-shi,Saitama
338-0001 Japan

TEL.048-852-1286